Landkaart E-learning

In het werkgebied van e-learning zijn verschillende onderdelen te onderscheiden. Voor een goede werking moeten deze onderdelen goed op elkaar worden afgestemd. Onderstaande indeling is te gebruiken om een ‘total picture’ van uw e-learning onderdelen te krijgen.

Landkaart E-learning

 

 

 

1 Module

Een module is een op zich zelf staande leeractiviteit. Gedacht kan worden aan een ‘stand alone training’ of een drill-programma. In het gebruik het leermiddel, actualiseert het zich het gehele werkgebied van de e-learning.

 

2 Leerpad

Een module maakt deel uit van een leerpad. Een leerpad brengt samenhang aan tussen modulen. Het geheel is effectiever dan de optelsom van de delen. De modules zijn specifiek vormgegeven en ingericht voor gebruik in het specifiek leerpad.

 

3 Algemene tools

Een leerpad (dat bestaat uit verschillende modules die specifiek zijn voor dat leerpad) kan ook gebruik maken van algemene hulpmiddelen. Deze zijn direct inzetbaar voor meerdere leerpaden, bijvoorbeeld een e-bibliotheek, forum, profiel, portfolio.

 

4 Leerplatform

Modules, leerpaden, algemene tools worden aangeboden als functies binnen een leerplatform. De cursist heeft er zijn eigen account en kan zijn eigen resultaten bekijken.

 

5 Opleiding coördinatie

Opleiding coördinatie zorgt voor een goed opleidingsaanbod, regelt de cursistenstromen en aan de opleidingen gerelateerde processen, zoals begeleiding door docenten. Door monitoren, rapporteren en evalueren worden de leeractiviteiten op individueel-, groeps- en totaalniveau verbeterd.

 

6 Beheer

Een leerplatform maakt het mogelijk de leermiddelen en de leeractiviteiten te beheren. Er zijn verschillende soorten beheer: technisch beheer (IT-infrastructuur, server, netwerk, computers); applicatiebeheer (programma’s en gegevens); functioneel beheer (toepassingsmogelijkheden van applicaties en gegevens).

 

7 Functie binnen organisatie

E-learning ondersteunt de HR-functie, de werkprocessen in de organisatie en/of de ‘klanten’ in het gebruik van de organisatie. Opleidingsnoodzaak, doelen en vormgeving van de e-learning worden hierdoor bepaald.  

 

8 Andere systemen

Meestal wordt een leerplatform gebruikt dat een ‘behoorlijk’ gesloten systeem is. De tendens is meerdere platformen (die specialistische tools aanbieden) als een netwerk te gebruiken. Deze netwerken moeten een goede toegankelijkheid hebben (SSO).

Invoer van cursisten (beheer) en rapportage van resultaten (monitoring en archivering) vindt plaats met back-office systemen, bijvoorbeeld een personeelssysteem.

 

9 Beleid

Het digitale leren is onderdeel van opleidingsbeleid en is een uitwerking van kennismanagement, HR-beleid en algemeen beleid (en huisstijl in communicatiebeleid). Het werkgebied ‘e-learning’ heeft, net als andere functies binnen de organisatie, de organisatieniveaus: visie/missie, doelen, strategie, organisatie, uitvoering.